Jēkabpils RS darbojas dienas stacionārs. Tā ir vieta, kurā cilvēks pavada dienas daļu veselības uzlabošanai, saglabājot ikdienas aktivitātes darbā un mājās - Dienas stacionārā ārstējas un tiek novēroti pacienti, kuriem nav nepieciešama medicīniskā personāla diennakts uzraudzība.

Pacients nodaļā saņem nozīmētos medikamentus, iespējams konsultēties ar nodaļas ārstu par terapijas gaitu. Patreiz dienas stacionāra pakalpojumus saņem terapeitiskie un neiroloģiskie pacienti. Nodaļā tiek uzņemti un novēroti pacienti pēc endoskopisko izmeklējumu veikšanas intravenozā vispārējā anestēzijā un bērni pēc LOR operācijām.

KAS JĀZINA PACIENTAM, KURAM IR PLĀNOTA ĀRSTĒŠANĀS DIENAS STACIONĀRĀ:

 • Pacients dienas stacionārā ierodas ar ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumu, kurā norādīta ārstēšanas terapija.
 • Pacientam pašam jāiegādājas medikamenti, kurus nozīmējis ārsts - izņemot šķīdumus, sistēmas un šļirces.
 • Nodaļā var iestāties no plkst. 8.30 - 15.30, iepriekš saskaņojot iestāšanās laiku un dienu pa tālruni 65237857, vai ierodoties personīgi.
 • Pacientu rīcībā ir palātas ar individuālajiem sanitārajiem mezgliem (jāņem līdzi savi personīgās higiēnas līdzekļi), skapis ielas apģērba un apavu novietošanai. Pieejama neliela bibliotēka. Līdzi jāņem maiņas apavi un ērts apģērbs.
 • Ēdināšana nav iekļauta dienas stacionāra pakalpojumos. Ja pacients vēlas pasūtīt maksas pusdienas no slimnīcas virtuves, tad par to informē medicīnas personālu no rīta (līdz plkst.10.00). Ir pieejama slimnīcas kafejnīca. Drīkst ņemt līdzi savu ēdienu, kuru ir iespējams nodaļā uzsildīt.
 • Nepieciešamības gadījumā tiek izsniegta darba nespējas lapa par nodaļā pavadīto laiku.
 • Pēc izrakstīšanās no dienas stacionāra pacients veic maksājumu par uzturēšanos un ārstēšanos nodaļā slimnīcas kasē vai to veic ar parskaitījumu. Maksa 7,11 EUR par vienu dienu.
 • No pacientu iemaksas ir atbrīvotas visas iedzīvotāju kategorijas, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1529 (17.12.2013.) „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”, punkts 23. (piem., bērni līdz 18 g., grūtnieces, trūcīgie, politiski represētie un citi).
 • Slimnīcai noslēgts līgums ar apdrošinātāju kompānijām (BALTA, BTA, BALTIKUMS, BALVA, ERGO, GJENSIDIGE, COMPENSO, SEESAM).
 • Dienas stacionārā var ārstēties bērni no 5 gadu vecuma.
 • Pacientu uzņemšana un reģistrācija notiek uz vietas dienas stacionārā.
 • Neskaidrību gadījumos lūdzam zvanīt uz dienas stacionāru pa tālruni: 65237857