Ģimenes ārstu kvalitātes novērtējumi tagad ir publiski.

Sava ārsta kritēriju izpildi 2017.g. var atrast šeit:  http://www.vmnvd.gov.lv/uploads/files/5ae1ce32d446f.pdf

Ģimenes ārstu kvalitātes novērtējumi