Pilnīgi bez maksas, mācību ilgums - 1 gads.

Mācību laikā audzēkņi saņem valsts garantētu stipendiju, kā arī iespēju pilnīgi bez maksas izmantot Rīgas Satiksmes Sabiedriskā transporta pakalpojumus!

 

Mācības ir iespējams organizēt uz vietas jūsu izvēlētā un ērta vietā (grupa 25 - 30 audzēkņi)! 
Ja nokomplektēsies apmācāmo grupa mācības tiek organizētas SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”.

 

Iesniedzamie dokumentācija, lai uzsāktu mācības:

1. Pieteikums

2. Pases kopija

3. 4 fotogrāfijas 3x4 cm.

5. Veselības izziņa no ģimenes ārsta (par to ka atļauts mācīties izvēlētā profesijā)

6. Ja mainīts uzvārds un tas atšķiras atestātā un pasē, tad pievieno laulības apliecības kopiju, vai citu dokumentu, kas apliecina uzvārda maiņu.

7. Sekmju izraksts un obligāti atzīmes! (9. vai 12. klase).

 

P.S. Ja nozaudēts atestāts vai apliecība par iepriekš iegūto izglītību, arhīvā var izņemt izziņu par skolas beigšanu. Izziņai jābūt kopā ar sekmju izrakstu, jo uzņemšana mācībām notiek konkursa kārtībā, pēc vidējās balles, kura iegūta beidzot vidusskolu vai pamatskolu.

 

P.S. Augstskolas diplomi neder!!!! Tikai visusskola un vai pamatskola!!!

Pieteikumā datums - Pagaidām nerakstīt!!!

Pieteikties tikai vai nu māsas palīgs vai aprūpētājs!!!

 

Ar cieņu

Rīgas 1.medicīnas koledžas

Arodizglītības programmu Māsas palīgs un Aprūpētājs

metodiskās komisijas vadītāja

Sendija Špacs - Daģe

tel. 26822614

e-pasts: sendija.spacs@medskola.lv vai sendzuks@inbox.lv

 

Pieteikties var pie SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”
galvenās māsas Māras Skroderes
tel. 29495807


Rīgas 1.medicīnas koledžas sludinājums šeit.

Iespēja apgūt arodizglītības programmu Māsas palīgs un/vai Aprūpētājs