ESF līdzfinansētā projekta Nr. 9.2.3.0/15/I/001 "Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros"

 

 

MĀCĪBU PROGRAMMA

 

«Komandas loma pacientu drošības un ārstniecības procesu kvalitātes nodrošināšanā»

 

Programmas mērķis: ārstniecības iestāžu speciālistu komandām, kas savās iestādēs veiks un veicinās pacientu drošības un ārstniecības kvalitātes pilnveidošanas aktivitātes, sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas pacientu drošības un kvalitātes vadības jautājumos, jo īpaši, jautājumā par komandas lomu pacienta drošības un ārstniecības procesu kvalitātes nodrošināšanā.

 

Mācību procesā tiks apskatīti šādi jautājumi:

§  Pacientu drošība – pacientu drošības aktualitāte un būtība; cilvēka faktora jeb ergonomikas loma, sistēmas kļūdas; negadījumu analīze, metodes; komunikācija ar pacientiem un viņu ģimenēm pēc negadījuma.

§  Kvalitātes un drošības risku identifikācija un pārvaldība. Kvalitātes novērtēšana.

§  Starptautiskie pacientu drošības mērķi.

§  Efektīva komunikācija ārstniecības procesā: komunikācija neatliekamās situācijās; telefoniska komunikācija par pacientu; komunikācija pacienta pārvešanas/pacienta nodošanas procesā; medicīnisko ierakstu kvalitāte – loma informācijas apmaiņas un efektīvas komunikācijas nodrošināšanā.

§  Infekciju kontroles drošība. Anestēzijas drošība. Ķirurģijas drošība. Zāļu aprites drošība.

 

Programmas veids: profesionālo prasmju pilnveide

 

Mācību metodes: lekcijas, grupu darbs, mācību diskusijas, praktiski demonstrējumi, patstāvīgais darbs

 

MĒRĶAUDITORIJA:

Ārsti, struktūrvienību vadītāji, tajā skaitā, galvenās māsas, virsmāsas

 

PROGRAMMAS APJOMS:

32 akadēmiskās stundas (3 dienas klātienē)

teorija 16 stundas

praktiskās mācības 8 stundas

patstāvīgais darbs 8 stundas

 

NORISES LAIKS:

2017. gada 8., 10., 15. novembris

 

NORISES VIETA:

Jēkabpils reģionālā slimnīca, A. Pormaļa ielā 125, Jēkabpils

 

DALĪBAS MAKSA:

BEZMAKSAS (programmas realizācija tiek finansēta no projekta Nr. 9.2.3.0/15/I/001 finanšu līdzekļiem)

 

PIETEIKŠANĀS:

sūtot pieteikumu uz e-pastu kursi@rsu.lv

 

Pieteikumā jānorāda programmas nosaukums, vārds, uzvārds, e-pasts, kontakttālrunis, darba vieta, specialitāte/ ieņemamais amats

 

UZMANĪBU!

 

No vienas iestādes apmācību programmā jāpiedalās vismaz 2 darbiniekiem!

 

 

Projekta realizētājs: Rīgas Stradiņa universitāte

 

Kontaktinformācija: Kursu daļa, tālrunis: 67409209, 67409216; e-pasts: kursi@rsu.lv

Kursi ārstniecības iestāžu speciālistu komandām