SIA  Jēkabpils RS konferenču zālē

2018.gada 15.februārī pulkstens 14.00

KURSI

Mūsdienu aktualitātes klientu/pacientu izglītošanā par HIV/AIDS un vīrusu hepatītu A, B un C.

NTI/PA – 0044,  Kopējais stundu skaits:  20 stundas.

  Programmas mērķauditorija: māsas, ārsta palīgi, māsas palīgi, sociālie darbinieki 

 

Pieteikties pie Ilonas Šultes telefons:26212236

Pacientu izglītošana par HIV