Šogad Jēkabpils reģionālā slimnīca piedalījās pilsētas svētku gājienā pirmo reizi.  Visi kopā soļojot, skandinājām:

"Augsim lieli, augsim stipri
Būsim sveiki, veseli,
Uzdziedāsim, uzdziedāsim
Augstu laimi slimnīcai!"

Slimnīcas administrācija un arodbiedrība saka sirsnīgu paldies visiem darbiniekiem, kas piedalījās svētku gājienā! Tiksimies nākamgad!