Uzņemšanas nodaļa  t. 65237816
Ambulatorās nodaļas reģistratūra t. 65237840
Pieraksts uz CT, Rtg, EHO, FGS, USG - t. 65237835

Nodaļu un kabinetu kontaktpersonas, tālruņus un e-pastu skatīt sadaļā Nodaļas un kabineti

 

SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”

Administrācija:
Tel. 65237810
fax. 65237811
e-pasts rcs@zednet.lv
A.Pormaļa 125, Jēkabpils, LV-5201,

Ambulatorā daļa:
Stadiona ielā 1, Jēkabpils, LV-5201

Reģ. Nr. 50003356621,
A/S SEB banka, Jēkabpils filiāle,
konts LV22UNLA0009003467368