• ERAF projekts Nr. 9.3.2.0/17/I/011

  “Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību”

 • Projekts 15.11.2013

  Projekts 15.11.2013

  “Jēkabpils reģionālās slimnīcas katlu mājas rekonstrukcija”

 • Projekts Nr. 3DP/3.1.5.1./10/APIA/VEC/196

  Projekts Nr. 3DP/3.1.5.1./10/APIA/VEC/196

  „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” ambulatorās daļas telpās izvietotajām 13 ģimenes ārstu praksēm”

 • Projekts Nr.3/DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/006

  Projekts Nr.3/DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/006

  „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot izmaksu efektivitāti 2.kārta” Nr.3/DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/006

 • Projekts 12.01.2011

  Projekts 12.01.2011

  "Latvijas Loģistikas asociācijas biedru darbaspēka kvalifikācijas celšana"

 • Projekts Nr. 3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/012

  Projekts Nr. 3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/012

  Projekta nosaukums: Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jēkabpils rajona centrālā slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot izmaksu efektivitāti

 • Projekts 05.01.2009

  Projekts 05.01.2009

  Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas „ĪSTERMIŅA EKSPERTU FONDS” atklātā apakšprojekta nosaukums: „Ceļā uz e-veselību Zemgalē”