GVIDO LIEPIŅŠ

Valdes priekšsēdētājs 

tālr. 65237810,
e-pasts Gvido.Liepins@rcs.zednet.lv

ANDREJS MIĻČEVSKIS

Valdes loceklis 

tālr. 65237812,
e-pasts Andrejs.Milcevskis@rcs.zednet.lv

INNA BUDOVSKA

Valdes locekle 

tālr. 65237812, 
e-pasts Inna.Budovska@rcs.zednet.lv

 

 

 

 

 

 

Izpilddirektors Ivars Zvīdris, t. 65237848, e-pasts zvidris@zednet.lv

Sekretāre, personāldaļas vadītāja Lita Eglīte, t. 65237810, e-pasts rcs@zednet.lv , fakss  65237811

Jurists Ausma Čača, t. 65237855, e-pasts ausma.caca@rcs.zednet.lv

Galvenā māsa Māra Skrodere, t. 65237527, e-pasts mara.skrodere@rcs.zednet.lv

Saimniecības daļas vadītājs Ainārs Iesalnieks t. 26596920