Ivars Zvīdris

Valdes priekšsēdētājs, t. 65237810, e-pasts zvidris@zednet.lv

Gunta Dābola

Valdes locekle, galvenā grāmatvede, t. 65237814, e-pasts Gunta.Dabola@rcs.zednet.lv

Ruta Miķelsone

Valdes locekle, dir. vietn. med. jautājumos, t. 65237812, e-pasts ruta.mikelsone@rcs.zednet.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretāre, personāldaļas vadītāja Lita Eglīte, t. 65237810, e-pasts rcs@zednet.lv , fakss  65237811

Jurists Ausma Čača, t. 65237812, e-pasts ausma.caca@rcs.zednet.lv

Galvenā māsa Māra Skrodere, t. 65237527, e-pasts mara.skrodere@rcs.zednet.lv

Saimniecības daļas vadītājs Ainārs Iesalnieks t. 26596920