Piektdien, 10. augustā tika atzīmētas Jēkabpils reģionālās slimnīcas jaunās valdes darbības  100 dienas. Pa šo laiku tika panākti uzlabojumi vairākās jomās un izvirzītas prioritātes slimnīcas turpmākai attīstībai.

Pirmkārt, acīmredzami tika uzlabots darbs komunikācijā ar pacientu. Tika ieviests vienotais tālrunis ar IVR (intelligent voice recording) sistēmu un panākts tas, lai reģistratūra vienmēr sazvanāma. Slimnīcas jaunais vienotais tālrunis ir 62203333. Ieviesta rindu mašīnas sistēma un pos termināli visās reģistratūras kasēs gan poliklīnikā, gan slimnīcā, lai pacientiem vienmēr būtu iespēja norēķināties ar karti. Tika izveidota e-pieraksta sistēma, kas dod iespēju pacientiem pierakstīties pie ārsta elektroniski no mājām, nenākot uz poliklīniku. Turklāt, tika izstrādāta jauna slimnīcas mājas lapa – www.jrslimnica.lv Jaunā lapa dod iespēju elektroniski pierakstīties pie speciālistiem, atstāt atsauksmes vai sūdzības, kā arī sniedz pacientiem visaktuālāko informāciju par pieņemšanas laikiem un slimnīcas jaunumiem.

Slimnīcas jaunā valde aktīvi iesaistījās slimnīcas iekšējās darbības un komunikācijas pilnveidošanā. Tika izstrādāta operāciju bloka elektroniskā darba organizācijas sistēma, kas palīdz sakārtot un sistematizēt ķirurģisko pacientu plūsmu un operāciju bloka noslodzi. Tika aprīkota mazā operāciju zāle dienas stacionārā, kas dos iespēju veikt mazās ķirurģiskās operācijas un manipulācijas. Tiek strādāts pie pacientu plūsmu sadales starp ambulatoro un stacionāro daļu, lai maksimāli efektīvi izmantot esošos resursus un uzlabot pakalpojumu pieejamību pacientiem. Stacionāra pacientiem ir jāsaņem kvalitatīva aprūpe, turklāt ambulatorajiem pacientiem jābūt iespējai saņemt pakalpojumu poliklīnikā, nenākot uz slimnīcu. Kā piemērs, tika panākts, lai pārsiešana būtu pieejama pacientiem poliklīnikā visas dienas garumā.

Viens no prioritārajiem jaunās valdes virzieniem ir jauno speciālistu un rezidentu piesaiste. Speciālistu trūkums ir aktuāla problēma ne tikai Jēkabpilī, bet gandrīz visos Latvijas reģionos. Līdz ar to, esošais personāls ir pārslogots. Jaunā valde izvērtēja esošo personāla situāciju un izveidoja sarakstu ar aktuālajām vajadzībām. Valdes mērķis ir turpināt aktīvi sadarboties ar augstskolām jauno ārstu piesaistē aktuālākajās specialitātēs, kā arī veikt pārrunas ar sertificētiem speciālistiem par iespējamo sadarbību.

Slimnīcas valde turpina iepriekšējās valdes iesākto ERAF Projektu, kurš paredz ambulatorās daļas un slimnīcas uzņemšanas daļas pārbūvi. Jaunās valdes redzējums ir poliklīnikas projekta izstrāde atbilstoši modernākajām tendencēm, ar skatījumu uz nākotni. Līdz ar to, tika izvērtēts kabinetu iespējamais noslogojums ar mērķi optimizēt telpu izmantošanu un uzlabot pakalpojumu pieejamību. Pēc jaunās valdes iestāšanās amatā, projekts tika papildināts ar acu klīniku poliklīnikas telpās. Acu klīnika ir ieplānota, kā vienīgā klīnika reģionā, kas sniegs valsts apmaksātos pakalpojumus oftalmoloģijā, tai skaitā glaukomas un kataraktas operācijas. Slimnīcas valde turpina konsultēties ar vadošiem ekspertiem medicīnas tehnoloģiju jomā, lai panāktu optimālu telpu un iekārtu izvietošanu.

Preses relīzi sagatavoja:

SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdes locekle
Inna Budovska
e-pasts: inna.budovska@jrslimnica.lv