Jau kā tradīcija Jēkabpils reģionālajā slimnīcā  2., 3. un 4. augustā notika labdarības akcija "Dzīvo vesels", kuras laikā ārsti K.Ūdris, A.Šperliņš, D. Karejevs, A.Vugulis un podoloģe A.Meinarte katrs savā specialitātē veica konsultācijas, operācijas un manipulācijas mūsu reģiona pacientiem, kuri citādi, iespējams, nebūtu varējuši ārstus apmeklēt sociālo u.c. iemeslu dēļ. Lai varētu sekmīgi noritēt ārstu darbs, akcijā iesaistījas arī daudzi Jēkabpils RS speciālisti (māsas, operatori u.c.) 

Foto: Jēkabpils pilsētas pašvaldības arhīvs