Perinatālās aprūpes centrs (PAC) ir specializēts medicīniskās aprūpes centrs, kas sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību, ārstniecisku un konsultatīvu palīdzību jaundzimušajiem. Perinatālais centrs dibināts 1995. gadā, šeit strādā sertificēti neonatologi Inguna Kalēja (nodaļas vadītāja), Mārīte Blimhena, Iveta Larnovska, Aija Vīksna, kā arī sertificētas medmāsas ar ilggadēju pieredzi (virsmāsa – Svetlana Tihomirova). Neonatologa klātbūtne tiek nodrošināta 24 stundas diennaktī.

Perinatālās aprūpes centrs:

 • nodrošina slimu jaundzimušo transportu uz Jēkabpils PAC no citām reģiona slimnīcām, kā arī nepieciešamības gadījumā pārvešanu uz specializētajiem centriem Rīgā;
 • veic slimu jaundzimušo un neiznēsāto jaundzimušo intensīvo terapiju, kā arī tālāko terapiju un aprūpi līdz bērna izrakstīšanai uz mājām;
 • visiem jaundzimušajiem, kuri ārstējas Perinatālās aprūpes centrā, skrīningā tiek veikta:
  • NSG (neirosonogrāfija),
  • USG (ultrasonogrāfija) vēdera dobuma orgāniem,
  • Dzirdes pārbaude (otoakustiskā emisija);
 • visus jaundzimušos konsultē:
  • okulists,
  • logopēds,
  • fizioterapeits;
 • pēc izrakstīšanās no PAC tiek nodrošināta bērna ambulatora novērošana līdz 1,5 – 2 gadu vecumam (vienu reizi 1-2 mēnešos);
 • nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināta vakcinācija ar Synagis;
 • visi izmeklējumi un uzturēšanās (tai skaitā, ēdināšana) nodaļā vecākiem ir bez maksas.

 

Austrumlatvijas PAc – 20 gadu šķērsgriezumā.
 
Šogad paliek 20gadi kopš Jēkabpils reģionālā slimnīcā ir atvērts PAC           ( 1995. gada aprīļa mēn.). 1995. gadā tika realizēta Perinatālā programma, kad pateicoties Šveices valdības finansiālam atbalstam tika atvērti 4 Perinatālās aprūpes centri- Rīgā, Liepājā, Valmierā un Jēkabpilī.Sākotnēji centrs bija plānots atvērt  Daugavpils slimnīcā, bet pateicoties Jēkabpils ģeogrāfiskajam novietojumam( pusceļā līdz Rīgai gan no Daugavpils, gan Rēzeknes ), kā arī toreizējā nodaļas vadītāja d. Vjugina neatlaidībai, centrs tika atvērts Jēkabpils reģionālā slimnīcā.Sākotnēji tika atvērtas 6 intensīvās terapijas gultas- visi pacienti 7-10 dienu vecumā tālākai terapijai tika pārvesti uz BKUS. Tā mēs nostrādājām līdz 2002. gadam, kad pieaugot personāla pieredzei un nodaļas iespējām, tika atvērts t.s. -2. etaps, kur bērni turpināja ārstēties pēc IT līdz izrakstīšanai mājās.Pirmajos PAC pastāvēšanas gados mūsu aprūpes zonā bija krietni vairāk dzemdību nodaļu- Ērgļu, Līvānu, Ludzas, Krāslavas dzemdību nodaļas, patreiz ir palikušas tikai 3 – Rēzeknes, Preiļu un Daugavpils dzemdību nodaļas.Pacientu skaits aptuveni ir vienā līmenī- no 230-255 pacientiem gadā.Pēdējos gados ir samazinājies pacientu skaits, kas tiek pārvesti uz BKUS,2012.g.-37, 2013.g- 36, 2014 g.- 18 pacienti.Uz BKUS tiek pārvesti pacienti, kam nepieciešama ķirurģiska, kardioloģiska ārstēšana, kā arī bērni, kam nepieciešama hipotermijas pielietošana.
No 2013. gada veicam pacientu , kas ārstējušies PAC, ambulatoru novērošanu līdz 1,5-2 gadu vecumam. Bērnu vecāki par to ir priecīgi un labprāt brauc pie mums, jo mēs zinām šos bērnus no dzimšanas, varam novērtēt attīstības dinamiku.
Darbs Intensīvās terapijas palātā nav iedomājams bez nepieciešamās aparatūras- liela daļa aparatūras vēl darbojas no 1995. gada, daļa ir atjaunota gan no slimnīcas resursiem, gan ar Jēkabpils un Averojas Rotary kluba palīdzību, ir dāvinājums no Amerikas latviešu apvienības.
Vissvarīgākais posms jaundzimušo aprūpē ir kvalitatīvs personāls, ko var teikt par mūsu nodaļas personālu. Gadu gaitā tas ir ļoti maz mainījies, ir uzkrājis pieredzi, strādā apzinīgi, ir iejūtīgs.
Novēlu mums visiem izturību, veselību , pacietību turpmākajos gados.
 
Inguna Kalēja- PAC vadītāja
 
 
Follow-up iespējas priekšlaikus dzimušiem bērniem JēkabpilsRS.
 
Austrumlatvijas ( Jēkabpils) Perinatālās aprūpes centrs jau 20 gadus nodarbojas ar slimu jaundzimušo ( gan iznestu, gan priekšlaikus dzimušu bērnu) aprūpi, ārstēšanu un transportu.Nodaļas darbā tiek ieviestas mūsdienīgas ārstniecības un aprūpes metodes, tiek nodrošināta agrīna māmiņu atrašanās kopā ar bērnu. Jaunās māmiņas tiek apmācītas pareizā bērnu aprūpē( t.sk. pozicionēšanā), kā arī tiek iesaistītas agrīnā priekšlaikus dzimušo bērnu barošanā( t.sk. arī apmācītas zondes barošanā).Nodaļas darbā tiek iesaistīti dažādu specialitāšu ārsti- neonatologi, logopēds, oftalmologs, fizioterapeits, USG speciālisti, nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīti Lor speciālisti.
Jēkabpils reģionālās slimnīcas PAc katru gadu vidēji ārstējas aptuveni 250 pacientu, no tiem apmēram 60-65% ir priekšlaikus dzimuši bērni, no kuriem aptuveni 10bērni ir ar svaru līdz 1000g.
No 2013. gada slimnīcā tiek īstenotas ambulatorās konsultācijas un bērnu dinamiska novērošana pēc ārstēšanās PAc( follow-up programma).Ambulatoro pieņemšanu veic ārsti- neonatologi sadarbojoties ar fizioterapeitu, logopēdu.Dinamiskās novērošanas programmā tiek iesaistīti visi bērni, kas dzimuši līdz 36 gestācijas nedēļai. Veselibas problēmas, kas raksturīgas šiem bērniem, turpinās arī pēc izrakstīšanās no stacionāra, tas rada nepieciešamību pēc regulāras speciālistu aprūpes.Bērnu novērošana ir nepieciešama , lai uzlabotu šo bērnu dzīves kavalitāti, radītu ģimenēm drošības sajūtu un psiholoģisku atbalstu.Šīs programmas ietvaros tiek kontrolēta bērnu attīstība atbilstoši bērnu koriģētajam vecumam, tiek veikta NSG, kā arī nepieciešamības gadījumā – klīniskās analīzes, USG vēdera dobuma orgāniem. Apskates laikā bērniem tiek vērtēta fiziskā, spihomotorā attīstība, neiroloģiskais stāvoklis, augšana.Apskates tiek veiktas pēc koriģētā vecuma – 40, 44 gestācijas nedēļās, pēc tam 3,6,9,12,18,24 mēnešu vecumā Follow-up programma ietver sevī priekšlaikus dzimušo bērnu novērošanu līdz 2 gadu vecumam.
Nepieciešamības gadījumā ,bērni tiek nosūtīti pie speciālistiem uz BKUS.
Bērniem, kas dzimuši līdz 28 gestācijas nedēļai , tiek veikta imunizācija pret RS vīrusu.
Neonatologi pieņem arī bērnus, ar ģimenes ārsta nosūtījumu, kuriem ir dzelte, nepietiekoša svara dinamika,ēdināšanas problēmas, izmaiņas bērna uzvedībā( pārlieku uzbudināts vai nomākts).
Pieteikties uz ambulatoro pieņemšanu iespējams zvanot pa t.65237828.
 
 Inguna Kalēja- PAC vadītāja